Publish Date : 3rd October, 2018

ATTENTION: ALL UIU STUDENTS !!!

Students who have registered for UIU Transportation Service for Fall 2018 Trimester are asked to collect the Transport ID Cards from UIU Admissions Office by October 8, 2018.

Note: Must bring one copy STAMP size photograph.

Registered Student List for Transport Service (Names are appeared in order of Program Name & Student ID)

Program Student ID Name
BBA 111121043 Tamjida Bilkis Eva
BBA 111131151 Ummay Salma Ema
BBA 111131429 Sabrina Sadia Ali Suchona
BBA 111132244 Md. Zahidul Islam
BBA 111133006 Protik Mazumder
BBA 111133068 Md. Makhlukur Rahman
BBA 111141036 Maisha Mahmud
BBA 111141310 Sadia Farjana
BBA 111141316 Rafa Rahman
BBA 111141384 Rifat Ara Keya
BBA 111141430 Sk. Saroar Islam
BBA 111141432 Taslima Jannat Rezowana
BBA 111142002 Tahsin Ahsan
BBA 111142021 Md. Musaddiq Khan
BBA 111142024 Zaiedul Islam Shawon
BBA 111142025 Al Amin
BBA 111142106 Md. Asif Hassan
BBA 111142109 Md Ashik Hassan
BBA 111142132 Tasnim Islam
BBA 111142154 Sumaiya Tabassum Kabir
BBA 111142155 Sirajum Munira
BBA 111142214 Aminul Islam
BBA 111142273 Wahida Munni
BBA 111143027 Md.Harun
BBA 111143031 Rainak Zabin
BBA 111143035 Anika Tabassum
BBA 111143047 Puja Roy
BBA 111143073 Priyash Kumar Shib
BBA 111143088 Sayma Shabnur
BBA 111143089 Fatema Farhana Rahman
BBA 111143091 Atika Zaman
BBA 111143099 Sasmin Akter Mukta
BBA 111143108 Sharmin Khatun Naznin
BBA 111143121 Tanjila Mirza
BBA 111143123 Razia Sultana
BBA 111143181 Afsana Afrin
BBA 111143216 Umme Alvi Shova
BBA 111143224 Murtaza Tabassum
BBA 111143226 Ambia Khatun
BBA 111143233 Maisha Farzana
BBA 111143245 Sayma Akter
BBA 111143253 Md. Yasin Arafat Faraji
BBA 111143257 Sharmin Alam Shima
BBA 111143267 Mos. Dilara Sultana
BBA 111143271 Nowshin Sharmin
BBA 111143282 Timoumi Azam Arnob
BBA 111143296 Anika Ferdous Shefa
BBA 111143302 Ajra Jabin
BBA 111151001 Babar Khan
BBA 111151006 Mobashera Urmina
BBA 111151008 Aleya Sultana Alo
BBA 111151015 Tahmida Hanif Tuli
BBA 111151016 Mashhuda Hanif Rifa
BBA 111151022 Shagufta Rahman Asha
BBA 111151030 Md. Sadman Sakib Taha
BBA 111151038 Masruf Munsur
BBA 111151048 Jannatun Nesa Mourin
BBA 111151061 Nafisa Abdullah
BBA 111151065 Subha Islam
BBA 111151068 Tanusree Mazumder
BBA 111151074 Shaown Singh Hazari
BBA 111151080 Tanjila Akter
BBA 111151131 Mahfuza Dewan
BBA 111151146 Nabila Akter Supti
BBA 111151152 Somayra Afrose
BBA 111151156 Afsana Rokaiya Lima
BBA 111151159 Raisa Kabir Nidha
BBA 111151164 Minhazul Hasan
BBA 111151165 Enamul Hasan
BBA 111151195 Sadiya N Mahfuz
BBA 111151197 Waresa Alam
BBA 111151203 Md.Shahed Reza
BBA 111151210 Isha Easmin Tuli
BBA 111151234 Shariful Islam
BBA 111151238 Nowshin Rahman Nisa
BBA 111151284 Raisa Karim
BBA 111151288 Rokeya Hasan
BBA 111151326 Md. Hussain
BBA 111151348 Farhin Alam
BBA 111151350 Kashfia Arshay Noor
BBA 111151366 Maliha Rahman
BBA 111151380 Md.Ariful Islam Sajol
BBA 111151387 Sauma Samia
BBA 111151396 Sharmin Jahan
BBA 111151408 Samiha Anjum Prova
BBA 111151436 Syeda Fairuz Raisa
BBA 111151439 Tanzima Jisa
BBA 111151445 Tasnuva Sayeed
BBA 111151450 Tanzina Farzana Munia
BBA 111151458 Md Adnan Nahian
BBA 111151462 Fahima Ashfi
BBA 111151497 Tasnuva Numaira
BBA 111151499 Jamila Sultana
BBA 111151506 Kaniz Fatema
BBA 111151519 Md.Mushfiqur Rahman
BBA 111151527 Khan Muhhammad Nazmus Sakib
BBA 111151530 Abdullah Al Mamun
BBA 111151534 Md. Nor - A - Alam Nayan
BBA 111151535 Maria Haque Bandhon
BBA 111151540 Farzana Alam Khan
BBA 111151568 Md. Moin Khan
BBA 111151573 Malek Md. Faisal
BBA 111151575 Swaraj Debnath
BBA 111151582 Monisha Akter Shorna
BBA 111151585 Bushra Bintey Mahbub
BBA 111151586 Shadia Akter Mumu
BBA 111151635 Fairuz Anika Nidhi
BBA 111151638 Sumya Hossain
BBA 111151639 Faiza Tahsin Maisha
BBA 111152007 Sanjia Sultana Brishti
BBA 111152012 Sadia Jahan Nayna
BBA 111152013 Tasnia Taher Riya
BBA 111152017 Tamanna Islam
BBA 111152026 Sharon Laura Quiah
BBA 111152051 Faiza Yesmin
BBA 111152053 Fatema Sadeque
BBA 111152068 Ishtiaque Ahmed
BBA 111152077 Nusratjahan Akhi
BBA 111152108 Munira Akter
BBA 111152116 Barna Rani Chakraborty
BBA 111152129 Farhana Ahmed
BBA 111152130 Md.Sazzad Mahmud
BBA 111152167 Summatun Nasya
BBA 111152200 Tanjina Shabnam Ria
BBA 111152203 Tasme Fatema Dipti
BBA 111152219 Supriya Rani Das
BBA 111152234 Taslima Sifat
BBA 111152242 Monjur Morshed
BBA 111152249 Sadia Jahan Chowdhury
BBA 111152261 Roksana Afrin
BBA 111152272 Vikarun Nesa
BBA 111152273 Fatematuj Johura
BBA 111152284 Eshatir Radiat Godhuli
BBA 111152285 Md.Adnan Nayem
BBA 111153018 Nafisa Tasnime Zaman
BBA 111153026 Md. Tarequr Rahman
BBA 111153033 Shamara Zaman
BBA 111153037 Syeda Sadia Anwar
BBA 111153038 Mayeesha Mursalin Chowdhury
BBA 111153050 Fahamida Akter
BBA 111153077 Nabila Haque Sara
BBA 111153078 Tasnim Islam
BBA 111153089 Samira Tasnim Farah
BBA 111153093 Wazaer Salauddin
BBA 111153102 Sumaiya Shoibe Tisha
BBA 111153130 Asfaqul Hoque Akash
BBA 111153146 Md. Nazmus Sakib
BBA 111153182 Methela Farjana Mim
BBA 111153186 Sharmen Akther
BBA 111153203 Rahnoma Bilkis Navaid
BBA 111161014 Amanta Ashad
BBA 111161019 Mohammad Shazzadul Aziz
BBA 111161024 Saif Khan
BBA 111161033 Umme Tasnin Shanta
BBA 111161034 Nazifa Tasnim
BBA 111161035 Nazmul Haq Ahmed Sami
BBA 111161045 Sakia Ahmed
BBA 111161051 Saidul Haque Tibriz
BBA 111161052 Shobnam Sabah
BBA 111161061 Rafiya Akter
BBA 111161063 Fatima Rahman Mou
BBA 111161066 Fariha Rahman Toma
BBA 111161071 Naima Chowdhury
BBA 111161072 Sanjida Islam
BBA 111161107 Tasnim Noor Lamia
BBA 111161109 Tamanna Alam Tultul
BBA 111161113 Anika Naware Mehzabeen
BBA 111161120 Sabrina Sayda Purni
BBA 111161121 Rehana Akter Nema
BBA 111161139 Tanzin Binta Ahamed Arpa
BBA 111161140 Fairooz Khan
BBA 111161141 Sania Anjuman Nuri
BBA 111161153 Tonima Siddique Ety
BBA 111161155 Upama Das
BBA 111161162 Syed Misam Abbas
BBA 111161179 Wahidul Haque Khan Saniel
BBA 111161191 Shakila Sultana
BBA 111161200 Jamiul Alam Zim
BBA 111161211 Nusrat Jahan
BBA 111161213 Rifat Afrin
BBA 111161220 Dipa Rani Saha
BBA 111161228 Md. Adnan Hoque
BBA 111161231 Rukaiya Areen
BBA 111161235 Sanjida Sumaiya Shifa
BBA 111161239 Farzana Sultana Zuma
BBA 111161246 Mysha Hossain
BBA 111161268 Fahmida Akter Popy
BBA 111161289 Marzia Lamia
BBA 111161294 Sriman Mitra
BBA 111161299 Mehajabin Chowdhury
BBA 111161316 Tanjila Mim
BBA 111161349 Sihab-Un-Sakib
BBA 111161380 Sadia Tasnim Farah
BBA 111162002 Sousen Afrar Antu
BBA 111162004 Afrin Akter
BBA 111162005 Urmi Zannat
BBA 111162014 Seafath-E-Saifa
BBA 111162021 Dewan Sanjida Rahman
BBA 111162023 Halima Akter Happy
BBA 111162024 Sonia Akter
BBA 111162026 Nesar Uddin Turzo
BBA 111162027 Nadia Chowdhury
BBA 111162041 Afsana Iqbal
BBA 111162043 Md. Parvez Rony
BBA 111162045 Md. Abu Sayed
BBA 111162057 Barshan Kumar Bhowmick
BBA 111162082 Jayeesa Bosu
BBA 111162086 Salman Farsi
BBA 111162092 Samia Wahid Labonno
BBA 111162102 Masrul Akhand
BBA 111162110 Muna Farin
BBA 111162120 Sara Jahan
BBA 111162130 Md. Ashrafuzzaman
BBA 111162134 Md. Juboraz Ahmed
BBA 111162145 Labiba Sangidah
BBA 111163005 Meraz Ahamed
BBA 111163015 Boisakhi
BBA 111163026 Md. Mahtab Hossain
BBA 111163033 Dinomoni Mahmood
BBA 111163034 Md.Sajidul Mohsin
BBA 111163054 Lazina Taisher
BBA 111163081 Shahrin Tamanna
BBA 111163112 Himely Hafiz Pushpo
BBA 111163135 Shafayat Anowar
BBA 111163142 Arafath Hossain
BBA 111171004 Mehrab Afrin
BBA 111171010 Md. Sharif Hossain
BBA 111171011 Md. Sabbir Hassan
BBA 111171023 Shadman Hossain Khan
BBA 111171034 Faria Akter Shawon
BBA 111171042 Sadia Afrin
BBA 111171048 Tasnim Matin Meem
BBA 111171057 Asif Zabid Tusher
BBA 111171064 Shanjida Rahman Monisha
BBA 111171071 Ema Akhter
BBA 111171086 Sumaiya Tasnim
BBA 111171095 Sanaur Rahman Sanji
BBA 111171099 Mohammad Safayat Ullah
BBA 111171109 Md. Shihab Uddin
BBA 111171113 Md. Mahin Islam
BBA 111171126 Md. Abu Rayhan
BBA 111171141 Dipannita Hore
BBA 111171148 Mahin Chowdhury
BBA 111171150 Raka Paul
BBA 111171155 Humaira Nusrat
BBA 111171168 Md.Amir Hossain
BBA 111171170 Tasfia Belal
BBA 111171176 Senjuti Mondal
BBA 111171180 Ruma Akter
BBA 111171198 Rabbi Kabir
BBA 111171235 Riea Saha
BBA 111171236 Mrittika Samadder Mou
BBA 111171244 Afnan Islam
BBA 111171266 Md. Rasel Ahmed
BBA 111171268 Homaira Khanom Masfa
BBA 111171278 Rabeya Sultana Prity
BBA 111172004 Sadia Nawshin
BBA 111172007 Asifa Afrose
BBA 111172025 Sabiha Sultana
BBA 111172045 Tora Ashrafy
BBA 111172053 Rakhi Halder
BBA 111172056 Mehreen Rahman
BBA 111172075 Fariya Amin
BBA 111172092 Sumaiya Akter
BBA 111172104 Sonia Malek Thehami
BBA 111172114 Umme Sabrina Sultana
BBA 111173014 Farhana Khan Ritu
BBA 111173038 Sadia Noshin
BBA 111173043 Yasin Mahmud
BBA 111173059 Chacharee Mondal
BBA 111173060 Tahsin Tasnim Iqra
BBA 111173080 Habiba Islam Raisha
BBA 111173082 Fahim Binte Kakon
BBA 111173086 Tasnim Binte Kamal
BBA 111173101 Faria Yeasmin Ahnna
BBA 111181017 Dewan Mushfiqur Rahman
BBA 111181019 Famida Akhter Maliha Anis
BBA 111181021 Mohammad Sami Iftee
BBA 111181025 Sumaiya Rahim
BBA 111181034 Nusrat Nasreen
BBA 111181036 Maliha Haider
BBA 111181051 Shakif Mahmud Abir
BBA 111181067 Laila Ferdousy
BBA 111181098 Kazi Zobairul Haque
BBA 111181139 Halima Khatun
BBA 111182009 Durjoy Mahmood
BBA 111182031 Nesar Uddin Nibir
BBA 111182039 Mushfiqur Rahman
BBA 111182040 Simran Sukaina
BBA 111182048 Md Ali Abdullah
BBA 111182124 Nayem Hasan Bhashkar
BBA 111182132 Ayman Muqtadir Sattar
BBA in AIS 114133003 Abda Ali
BBA in AIS 114133007 Fahira Zaman
BBA in AIS 114141016 Sohana Haider
BBA in AIS 114143002 Md.Nazim Uddin
BBA in AIS 114143014 A. K. M Junaeid Islam
BBA in AIS 114151002 Nazifa Khan
BBA in AIS 114151010 Afifa Haque
BBA in AIS 114151016 Khandaker Dil Afroz
BBA in AIS 114151024 Samara Tasnim
BBA in AIS 114151041 Sadia Hoque Briste
BBA in AIS 114151042 Manisha Akter
BBA in AIS 114151046 Onika Kakoly
BBA in AIS 114153004 Syed Nazar Mursaleen
BBA in AIS 114161006 Towsif Enam
BBA in AIS 114161010 Faiyaj Siddique
BBA in AIS 114161033 Fabiha Tabassum
BBA in AIS 114162001 Mohammed Shehab
BBA in AIS 114162002 Nishat Tasnim
BBA in AIS 114162010 Anika Tabassum Ananna
BBA in AIS 114163001 Sabbir Ahmed
BBA in AIS 114171010 Rahnuma Haque Chowdhury
BBA in AIS 114171013 Anamika Siddiquie
BBA in AIS 114171017 Sayma Sultana Lina
BBA in AIS 114171018 Tasfiqur Rahman Sahim
BBA in AIS 114171019 Faria Afroz
BBA in AIS 114171023 Anisur Rahman
BBA in AIS 114171027 Sanjida Jahan
BBA in AIS 114173007 Peu Das Dewan
BBA in AIS 114173010 Mahfuza Hossan
BBA in AIS 114173011 Dipto Kumar Biswas
BBA in AIS 114181001 Nafis Iqbal Akil
BBA in AIS 114182002 Sumaya Akter
BSECO 121141007 Mantaka Rowshon
BSECO 121143017 Kashfeea Hassan
BSECO 121151007 Nasrin Akter
BSECO 121151019 Sakia Ishrat
BSECO 121151025 M. Shamim. Reza
BSECO 121151035 Md Monir-Ur-Rahman
BSECO 121152014 Tasnuva Hassan
BSECO 121161007 Atia Sultana Tumpa
BSECO 121161009 Mashrika Afnan
BSECO 121161010 Alina Jahan
BSECO 121162003 Afrina Alam Bushra
BSECO 121163005 Arafa Akther
BSECO 121163006 Kazi Saria Rahman
BSECO 121163011 Md. Hasan
BSECO 121171004 Huma Aamir
BSECO 121171005 Nazia Mahjabin Prachi
BSECO 121171006 Sabrina Rahman Urmi
BSECO 121171007 Sumia Ajme
BSECO 121171009 Maisha Tarannum
BSECO 121171010 Zuairia Binte Noor
BSECO 121171012 Fatema Rain
BSECO 121171021 Sharmin Zahan
BSECO 121172003 Nusrat Jahan
BSECO 121172008 Muhammed Ziad Hossain
BSECO 121173002 Nishat Tasnim Naila
BSECO 121173006 Jocelyn Veronica Biswas
BSECO 121173007 Fahad Belaly
BSECO 121173009 Ummey Rucksher Rubiya
BSECO 121181003 Marium Binte Abdur Rouf
BSECO 121181007 Sowkram Tripura
BSCSE 011111038 Tawkir Ahmed Shahed
BSCSE 011131081 Tasnim Morium Mukur
BSCSE 011131131 Irin Monwar
BSCSE 011131140 Syed Taslimur Rahaman
BSCSE 011132013 Saifullah Mahbub
BSCSE 011133089 Sumaita Hussein
BSCSE 011133091 Farin Rahman
BSCSE 011133104 Bushra Raihan
BSCSE 011141009 Rubiyat Noor Jisha
BSCSE 011141012 Fahmida Mim
BSCSE 011141029 Md. Rafi Ul Islam
BSCSE 011141044 Md.Asif -Bin- Rahman
BSCSE 011141062 Tanima Yousuf
BSCSE 011141111 Hofaiza Binte Ibrahim
BSCSE 011141116 Sultana Kowser
BSCSE 011141119 Moumita Mahfuz
BSCSE 011141149 Saif Ahmed Anik
BSCSE 011142006 Onul Ashrafi Tania
BSCSE 011142032 Sanzida Akter
BSCSE 011142050 Nahida Tabassum
BSCSE 011143005 Muhammad Faiyaz Murshed
BSCSE 011143008 Dipta Paul
BSCSE 011143017 Fariha Hossain
BSCSE 011143043 Shadman Shadab
BSCSE 011143054 Afsara Tasnim Lamia
BSCSE 011143062 Abdullah Al Noman
BSCSE 011143063 Moumita Kabir
BSCSE 011143071 Abrar Hussain
BSCSE 011143088 Zarin Wamia
BSCSE 011143114 Ambia Md Hossain
BSCSE 011143127 Md. Tawab Alam Khan
BSCSE 011143142 Raihana Tabassum Meem
BSCSE 011151002 Sabihatun Jannat
BSCSE 011151007 Mohammad Al - Shariar
BSCSE 011151019 Nusrat Jahan Jenny
BSCSE 011151026 Atqiya Abida Anjum
BSCSE 011151028 Sumaiya Mahmud
BSCSE 011151031 Md.Hasibur Rahman Shovon
BSCSE 011151036 Partha Nath
BSCSE 011151039 Rafia Tun Nahar Orin
BSCSE 011151047 Nafisa Yeasmin Tonni
BSCSE 011151049 Athai Islam
BSCSE 011151052 Iftekharul Islam
BSCSE 011151062 Nopa Islam
BSCSE 011151065 Sumaiya Hossain
BSCSE 011151079 Sukannya Saha
BSCSE 011151086 Nasir Uddin Ahmed
BSCSE 011151091 Prity Lata Chowdhury
BSCSE 011151100 Ismat Jahan Binty
BSCSE 011151107 Md Salman Hauqe
BSCSE 011151108 Fatima Islam Mouri
BSCSE 011151110 Mohammad Mirazur Rahman
BSCSE 011151118 Tasfiya Mahmud
BSCSE 011151119 Jasmin Akter
BSCSE 011151146 Shahinur Islam
BSCSE 011151150 Jahid Hasan Evan
BSCSE 011151151 Abdullah Al Rifat
BSCSE 011151167 Sameya Haque
BSCSE 011151168 Farhana Islam Maliha
BSCSE 011151169 Bushra Tabassum
BSCSE 011151174 Irfan Ahmed
BSCSE 011151176 Zannatul Ferdows
BSCSE 011151178 Rifat Rahman Khan
BSCSE 011151191 Laila Sultana
BSCSE 011151192 Sazia Rumana
BSCSE 011151200 Masrura Akter Jery
BSCSE 011151202 Tasfia Mohtasim Toma
BSCSE 011151212 Mushtari Maknun
BSCSE 011151213 Marjana Islam
BSCSE 011151216 Nusyba Binta Jahan
BSCSE 011151223 Akida Taharat
BSCSE 011151233 Fathima Akther
BSCSE 011151238 Saba Anowar Moulee
BSCSE 011151240 Khadiza Tasnim Faria
BSCSE 011151241 Abdullah Al Jobaer
BSCSE 011151243 Md. Shariful Islam
BSCSE 011151251 Anika Jahin
BSCSE 011151274 Md.Tafsir Hossain
BSCSE 011151288 Farhan Ahmed Khan
BSCSE 011151294 Aysha Siddiqua Tumpa
BSCSE 011151306 Mohammad Ruhul Amin
BSCSE 011151312 Sumaya Akhter Noushin
BSCSE 011151313 Naurin Azad
BSCSE 011151314 Sudip Saha
BSCSE 011151326 Mohammad Rafiul Haque
BSCSE 011151327 Snehasish Das Shuvo
BSCSE 011152003 Tasnim Zerin
BSCSE 011152012 Md Mehedi Hasan
BSCSE 011152046 Sumaiya Marzan
BSCSE 011152061 Sadia Afrin Mou
BSCSE 011152083 Shahnaj Pathan
BSCSE 011152088 Jarin Anjum Kimi
BSCSE 011152090 Shamima Akter Ritu
BSCSE 011152150 Manal Mosharaf
BSCSE 011152156 Sunjida Salam
BSCSE 011152167 Shourav Sarker
BSCSE 011152191 Sajib Debnath
BSCSE 011153002 Sharmin Sultana
BSCSE 011153011 Razthee Md. Yakini
BSCSE 011153028 Faizah Farzana
BSCSE 011153032 Kh. Mashruba Rahman
BSCSE 011153048 Sadaf Meem
BSCSE 011153057 Farzana
BSCSE 011153058 Soumitra Saha
BSCSE 011153059 Farhin Rahman Fiona
BSCSE 011153071 Ahnaf Shahriar Choudhury
BSCSE 011153072 Priyangona Imelda Gomes
BSCSE 011153079 Ashis Kumar Mohanta
BSCSE 011153085 Suraya Afrin
BSCSE 011153090 Md.Shafiqul Islam Mridul
BSCSE 011153093 Md.Mahatab Uddin Shuvo
BSCSE 011153098 Sabrina Sultana Tanaaz
BSCSE 011153112 Sardar Moktadir Ibna Mohsin
BSCSE 011161005 Marzan Chowdhury
BSCSE 011161009 Zohura Akter Tisha
BSCSE 011161011 Sarah Ahsin
BSCSE 011161019 Sanjida Jahan
BSCSE 011161021 Jalisa Islam
BSCSE 011161022 Rahama Akter Trisha
BSCSE 011161028 Tasnim Kabir Oishee
BSCSE 011161034 Afra Anika
BSCSE 011161043 Shamsun Nahar Rishat
BSCSE 011161044 Raihan Ahmed
BSCSE 011161046 Nabila Tabassum Naureen
BSCSE 011161053 Md.Fahim Rahman
BSCSE 011161054 Sadia Haque Urmi
BSCSE 011161055 Taniv Ashraf
BSCSE 011161056 Suniv Ashraf
BSCSE 011161065 Sanjana Rahman
BSCSE 011161087 Nusrat Sharmin
BSCSE 011161093 Md.Sadrul Islam Toaha
BSCSE 011161100 Abu Nayem Sazid
BSCSE 011161107 Mohammad Rafsan
BSCSE 011161116 Ayesha Mahjabeen
BSCSE 011161125 Sharika Nargis
BSCSE 011161126 Shadman Sakib Apurbo
BSCSE 011161152 Syeda Fabliha Rahman
BSCSE 011161157 Progya Paromita Urmee
BSCSE 011161164 Md Rifat Alvi Habib
BSCSE 011161170 Ashraful Alam Mridha
BSCSE 011161171 Subrina Shahid Binty
BSCSE 011161189 Md. Mostafizur Rahman
BSCSE 011161192 Samiha Zakir
BSCSE 011161201 Nazia Parvin Urmi
BSCSE 011161203 Fariha Tasmim
BSCSE 011161212 Furkan Alahi
BSCSE 011161222 Zahidur Rashid
BSCSE 011161234 Sabila Nawshin
BSCSE 011161237 Maisha Farzana
BSCSE 011161243 Marian Binte Mohammed Mainuddin Kuddus
BSCSE 011161248 Sharmi Ara
BSCSE 011161251 Syed Adib Arman
BSCSE 011161260 Md. Hasibur Rahman
BSCSE 011161275 Md. Ahnaf Hamid
BSCSE 011161281 Sakib Bin Asad
BSCSE 011162008 Farzana Faiza
BSCSE 011162012 Labib Tajremin
BSCSE 011162039 Ali Ahammed Khan
BSCSE 011162055 Sunehra Islam
BSCSE 011162074 Sumona Chakroborty
BSCSE 011162083 Akib Ahmed Fahad
BSCSE 011162104 Shajida Afrin
BSCSE 011162140 Tasdid Hasnat
BSCSE 011162146 Muhtasim Fuad Showmik
BSCSE 011162148 Mehnaz Hossain Antora
BSCSE 011162152 Md.Mahmudur Reza
BSCSE 011163009 Arpon Kundu
BSCSE 011163012 Iftekhar Hyder
BSCSE 011163031 Nilambar Halder Tonmoy
BSCSE 011163041 Fariha Sultana
BSCSE 011163062 Mohammad Shaidul Islam
BSCSE 011163069 Mahmuda Akter Mitu
BSCSE 011163072 Elias Islam Jewel
BSCSE 011163078 Fatema Binte Iqbal
BSCSE 011163117 Most. Ayesha Khatun Rima
BSCSE 011171031 Farhana Meem
BSCSE 011171032 Tamim Bin Zakir
BSCSE 011171034 Annysha Huzzat
BSCSE 011171036 Md. Jabid Hasan Tonmoy
BSCSE 011171044 Nowmin Naj Manisha
BSCSE 011171050 Mostahid Ahmed
BSCSE 011171054 Hasin Kawsar Jahan
BSCSE 011171055 S M Mrinmoy
BSCSE 011171063 Md Rayhan Ahmed
BSCSE 011171071 Sharmin Akter
BSCSE 011171079 Jinat Ferdousi Raka
BSCSE 011171085 Muneera Chowdhury
BSCSE 011171087 Hridoy Saha
BSCSE 011171105 Susmita Debnath
BSCSE 011171116 Faria Afrin
BSCSE 011171120 Zarin Bhuiyan
BSCSE 011171121 Shoshi Islam
BSCSE 011171124 Mebin Rahman Fateha
BSCSE 011171125 Md.Abir Hossain
BSCSE 011171128 Ahmad Ammar
BSCSE 011171145 Al Shafayet Haque
BSCSE 011171152 Moinul Hossain Miraj
BSCSE 011171153 Ashraf Alam Khan Chowdhury
BSCSE 011171162 Sadia Sarwar Tushi
BSCSE 011171163 Ayesha Sultana Orna
BSCSE 011171171 Tonmoy Roy
BSCSE 011171204 Rifa Abdullah Rafia
BSCSE 011171211 Sushmita Mondal
BSCSE 011171225 Kangkhita Hassin
BSCSE 011171228 Jannatul Mawya
BSCSE 011171234 Farha Naz
BSCSE 011171248 Yeamin Rabbi Bin Akram
BSCSE 011171274 Abrar Bin Hoque
BSCSE 011171277 Ishraak Mehrooz
BSCSE 011171287 Arif Mahmud
BSCSE 011171309 Abu Mohammad Ibne Shahin
BSCSE 011171319 Md. Shafiul Haque
BSCSE 011172016 Fahim Abrar
BSCSE 011172017 Md. Pavel Rahman
BSCSE 011172055 Nadia Golam
BSCSE 011172081 Ashikur Rahman
BSCSE 011172085 Taskia Taher Oyshi
BSCSE 011172087 Ruaida Muhsinat
BSCSE 011172097 Anika Rashid
BSCSE 011172099 Sanjida Nur
BSCSE 011172108 Saima Khanam Sathi
BSCSE 011172124 Tasnim Tabassum
BSCSE 011172130 Kazi Fahim Rashid
BSCSE 011172133 Omor Faruk Nahid
BSCSE 011172136 Abdullah-Al-Mamun
BSCSE 011172166 Kazi Tawfiq Tazim
BSCSE 011172173 Niamul Chowdhury
BSCSE 011173008 Khondker Nafiul Islam
BSCSE 011173010 Mukta Akanda Moly
BSCSE 011173044 Chamak Paul
BSCSE 011173066 Md. Shihab Hossain
BSCSE 011173068 Navely Hossain Prima
BSCSE 011173069 Intekhab Alam
BSCSE 011173070 Ashrafun Nabi
BSCSE 011173072 Dip Chakraborty
BSCSE 011173093 Shahrear Mahmud
BSCSE 011173095 Rafeed Adnan Ibrahim
BSCSE 011181005 Sk. Mahamud Hasan
BSCSE 011181013 Nusrat Al Azad Nova
BSCSE 011181042 Joy Poddar
BSCSE 011181043 Aminul Islam
BSCSE 011181052 Md. Mohaiminul Islam
BSCSE 011181066 Md. Mizanur Rahman
BSCSE 011181070 Sakib Mahmud
BSCSE 011181071 Md.Ragib Nihal
BSCSE 011181072 Md. Raisul Islam
BSCSE 011181076 Md.Tarek Hasan
BSCSE 011181081 Tishme Hasan
BSCSE 011181094 Nafisa Akter
BSCSE 011181145 Mashuke Alam Jim
BSCSE 011181150 Thasin Sahabuddin Sadia
BSCSE 011181179 Sayeda Amena Khatun
BSCSE 011181182 Mohammed Jawwadul Islam
BSCSE 011181202 Pranto Podder
BSCSE 011181204 Aysha Siddika
BSCSE 011181211 Zahirul Islam
BSCSE 011181213 Moumy Kabir
BSCSE 011181236 Alok Das
BSCSE 011181260 Nishat Tasnim Diana
BSCSE 011181264 Khandakar Jahidul Islam
BSCSE 011181270 Khoshnuma Tahffus Diya
BSCSE 011181300 Sadia Khondokar
BSCSE 011181305 Syed Noor E Newaz
BSCSE 011182010 Mashfique Alam
BSCSE 011182022 Amanta Hossain
BSCSE 011182026 Md. Abir Reza Pial
BSCSE 011182029 Mohammad Khalid Hassan Saad
BSCSE 011182040 James Hedayet Zaman
BSCSE 011182041 Razia Sultana Nila
BSCSE 011182044 Tasmin Sanjida
BSCSE 011182049 Abdullah Al Moyeet Sarker
BSCSE 011182065 Md.Hedayetur Rahman
BSCSE 011182068 Doha Khan Mozlish
BSCSE 011182072 Farhana Binte Hakim Rimi
BSCSE 011182095 Sharif Rafia Tahsin
BSCSE 011182106 Shamsul Tabriz Khanmojlish
BSCSE 011182111 Shakib Hasan Omi
BSCSE 011182117 Sumaiya Binte Sadiq
BSCSE 011182132 Shish Mohammad Khan
BSCSE 011182133 Ashrafun Nahar Ifty
BSEEE 021103024 Jannatul Rifat
BSEEE 021123018 Md. Mamur Shorif
BSEEE 021123083 Anika Tahsin
BSEEE 021131136 Md.Nahidur Rahman
BSEEE 021131145 Sadia Afrin Mitu
BSEEE 021133011 Moynuddin Chisty
BSEEE 021133064 Md.Thofiqul Islam
BSEEE 021133098 Kaniz Amena
BSEEE 021141063 Susmita Basak
BSEEE 021141067 Saadman Amin
BSEEE 021141081 Masrur Hossain Waresy
BSEEE 021142044 Moriom Ashraphe
BSEEE 021142071 Md. Farhan Hossain
BSEEE 021142107 Maruf Ibn Akhtar
BSEEE 021142112 Iffat Yeasmin Puspa
BSEEE 021143009 Aniqa Islam
BSEEE 021143024 Mir Md. Farhan Sadiq
BSEEE 021151017 Saikat Kumar Saha
BSEEE 021151023 Ishraqul Islam
BSEEE 021151035 Tanzim Khalid Chowdhury
BSEEE 021151111 Shuvo Paul
BSEEE 021151118 Md. Arif Hossain
BSEEE 021151121 Faisal Ahmmed
BSEEE 021151190 Rokaiya Haque Umama
BSEEE 021152067 Tamim Ahmed
BSEEE 021152094 Ruquiya Binte Tahira Saky
BSEEE 021152095 Nurun Nahar
BSEEE 021153012 Md. Shahidur Rahman
BSEEE 021153017 Shohana Imam
BSEEE 021153020 Dewan Anika Tabassum
BSEEE 021161007 Fawzia Sabrin
BSEEE 021161013 Md. Razibul Haque Chowdhury
BSEEE 021161015 Fariha Rahim Rume
BSEEE 021161017 Shah Mohammad Alnoor
BSEEE 021161021 Md. Fahim Ahsan
BSEEE 021161023 Sumaiya Ahsan
BSEEE 021161028 Amiya Haque
BSEEE 021161032 Tohfa Haque
BSEEE 021161052 Shahal Ibn Islam-Joy
BSEEE 021161080 Md. Rashidul Islam
BSEEE 021161088 Anand Sarbabidya
BSEEE 021161089 Rahnuma Jahan Namira
BSEEE 021161092 Tafsir Harun
BSEEE 021161095 Md Nasim Reza
BSEEE 021161105 Afsana Sharmin Binti
BSEEE 021162023 Rezwana Karim
BSEEE 021162024 Afrin Zannat Shuvo
BSEEE 021162046 Zubeda Akhter Sara
BSEEE 021163012 Anamika Deb Nath
BSEEE 021163013 Sohan
BSEEE 021163019 Kaisan Jabir Hossain
BSEEE 021163025 Maisha Tabassum Rahamoni
BSEEE 021163033 Md. Rizvi Raihan Angon
BSEEE 021171004 Ahmed Asif Rashid
BSEEE 021171016 Md. Masud Reza Udoy.
BSEEE 021171018 Zannatul Maua
BSEEE 021171025 Rukhsat Mahjabin
BSEEE 021171068 Upama Halder Disha
BSEEE 021172003 Mardia Hasanat
BSEEE 021172026 Kazi Mysoon Rubyat
BSEEE 021172040 Muhammad Nabil Farhan
BSEEE 021173008 Nafisa Anjum Antora
BSEEE 021173023 Faiyaz Rayhan
BSEEE 021173027 Khandaker Md Zareer
BSEEE 021181005 Md. Tanjilul Haque
BSEEE 021181008 Jannatul Ferdous Shamma
BSEEE 021181024 Kanij Fatema
BSEEE 021181057 Md.Ashik Ahmad
BSEEE 021181067 Sharmin Jamal
BSEEE 021181082 Shakil Mahmud Sagar
BSEEE 021182036 Abdullahil Masum
MBA (Regular) 112142005 Rehnuma Fatema Marzan
MBA (Regular) 112161025 Lailun Nahar Ima
MBA (Regular) 112161060 Neesath-E-Rahaman
MBA (Regular) 112162062 Samia Kashem Lubna
MBA (Regular) 112163038 Mahboob Shahid Hoque
MBA (Regular) 112163077 Sakina Begum
MBA (Regular) 112171004 Faria Haque Raisa
MBA (Regular) 112171007 Tamalika Dutta
MBA (Regular) 112171024 Nahid Hasan
MBA (Regular) 112171035 Zakia Nigar Khan Barsha
MBA (Regular) 112171079 Farzana Rahman
MBA (Regular) 112171089 Md. Tahmid Hossain
MBA (Regular) 112172007 Sharmin Sultana
MBA (Regular) 112172013 Walida Arefin
MBA (Regular) 112172014 Arna Dutta
MBA (Regular) 112172018 Afsara Kamal
MBA (Regular) 112172034 Sanjida Nahar Samanta
MBA (Regular) 112172038 Asma Kabir
MBA (Regular) 112172052 Mafizur Rahman
MBA (Regular) 112172066 Fatimatuj Jahara Sumaiya
MBA (Regular) 112172072 Iffat Tasnim Shams
MBA (Regular) 112172074 Sharmin Shaila Bithi
MBA (Regular) 112173005 Syeda Shumaia Afrin
MBA (Regular) 112173014 Mainuddin Ahmed
MBA (Regular) 112173017 Tanvir Hafiz Arnab
MBA (Regular) 112173020 Sheikh Farzin Rahman
MBA (Regular) 112173023 Rajat Kumar Saha
MBA (Regular) 112173029 Khadiza Naher Likhon
MBA (Regular) 112173030 Rezwana Rahman
MBA (Regular) 112173031 Salma Binte Taher
MBA (Regular) 112173039 Md. Ashfaq Uddin Tuhin
MBA (Regular) 112173045 Rubina Akter
MBA (Regular) 112173061 Md. Rafiqul Islam
MBA (Regular) 112173075 Ashiq Ul Islam
MBA (Regular) 112181003 Razwan Abdullah
MBA (Regular) 112181004 Fateha Begum
MBA (Regular) 112181015 Zarin Tasneem
MBA (Regular) 112181024 Parvin Akter
MBA (Regular) 112181032 Muntasima Muzammal Mumu
MBA (Regular) 112181035 Khurshida Akter Papry
MBA (Regular) 112181043 Monira Hossain Monty
MBA (Regular) 112181046 Nishat Nasrin Shammi
MBA (Regular) 112181047 Setu Das
MBA (Regular) 112181048 Nahare Zannat Rima
MBA (Regular) 112181056 Tasnim Hossain
MBA (Regular) 112181062 Fatema Falguni Sumona
MBA (Regular) 112181068 Amit Saha
MBA (Regular) 112181069 Fyaj Mahbub Rohan
MBA (Regular) 112182010 Tahsin Ara Mizan
MBA (Regular) 112182034 Md. Borhan Uddin
MBA (Regular) 112182043 Shakila Zaman
MBA (Regular) 112183007 Kh.Afrina Akram
MBA (Regular) 112183023 Syeda Sohana Reza
MBA (Executive) 113162004 Rumana Akther Ruhi
MBA (Executive) 113172010 Antora Mahajabin Rahman
MBA (Executive) 113172012 Nuzhat Kibria
Program Student ID Name

 

 

Prof. A.S.M. Salahuddin

Registrar

 

 

Share This: